2012-05-07

Turda - Calea Victoriei - Alei in MR.1, Mr.2

Alei in Mr.1  - Google3 -   2016I.L.T  -  A.M.C -  2017: I.L.T. - A.M.C.  -  T.C.

Nr.3    - Spatiu verde  -  Picasa12 -  I.L.T. - A.M.C.
Nr.3A - Biserica Greco-Catolica - "Sf. Petru si Pavel"  -  E.Google3
Nr.5 - Bloc B15  -  Picasa3  -  Linkuri
Nr.5 - Bloc B16  -  Picasa12  -  I.L.T.  - A.M.C.
Nr.5 - Bloc B17, B18 - spatiu verde   -  Picasa12 - I.L.T. - A.M.C.
Nr.5E - Gradinita "Sf. Maria"  -  Google3  -  I.L.T. - A.M.C. - T.C.
Parcare in Mr.1  -  Picasa3 - I.L.T. A.M.C.
Parc -  MR.I   -  -  Google12 -  2009-2015I.L.T.- A.M.C. - 2016 I.L.T. - A.M.C.


2016.11.05 - album pe Google

2016.04.06
 - Artar american ( Acer negundo Flamingo )  -  Picasa13  -  I.L.T. - A.M.C.

B16 - 2017.02.09
-  Arțari, paltin de câmp - (Acer platanoides)  -  Picasa13  -   I.L.T.  - A.M.C.

2017.02.11
 - Artar


2017.02.06
  - Arțar, Paltin de munte - (Acer pseudoplatanus) - Picasa13 - I.L.T.  -  A.M.C2017.02.06
2017.02.06

 - Artar paltin de munte
2017.02.11
 - Artar american ( Acer negundo Flamingo )  -  Google13  -  I.L.T. - A.M.C.

2017.04.29
Băluşcă, Steaua Bethleemului (Ornithogalum umbellatum) - Google13 - I.L.T.-  A.M.C.2017.03.27
 - Doi  Artari americani

2016.08.10
 -  Arbore Trompeta - (Catalpa bignonioides)  - Picasa13 - I.L.T. - A.M.C.2017.02.11
 - Arbore trompeta 


2016.10.08 - Alee C.Victoriei - Frasin
 - Ciuperci - Picasa13  - I.L.T . - A.M.C
2016.08.10
 - Frasini (Fraxinus excelsior) - Picasa13 - A.M.C.
  - Hurmuz - (Symphoricarpos) - Picasa13 - A.M.C.
2016.09.13
 - Lemn câinesc (Ligustrum vulgare)  -  Picasa13 -  I.L.T. - A.M.C.
2016.09.13
 - Magnolii  -  Google13 - I.L.T. - A.M.C.2017.04.29
Papadii - (Taraxacum officinale)  -  Google13  -  I.L.T  -  A.M.C


2017.05.17
Sânger (Cornus sanguinea) - Google14 - .I.L.T. -  A.M.C.


2017.05.02
Stejarel - (Veronica chamaedrys)  -  Google13 - I.L.T. -  A.M.C.
2017.02.06
 - Stejar, Gorun (Quercus....) - Google13 -  I.L.T. - A.M.C.

2017.02.07
 - Tei - (Tilia) - Picasa13  -  I.L.T. - A.M.C.

2016.09.19
-  Trandafiri - (Rosa)  -  Google13 - I.L.T. - A.M.C.
 - Susai (Sonchus arvensis)  -  Picasa13 - I.L.T. -  A.M.C.
2016.10.08
 -  Ulmi - (Ulmus)  -  Picasa13 -  I.L.T  - A.M.C.
2017.05.02
Urzica vie - (Urtica dioica)  si  urzica moarta (Lamium)  -  Google13 - I.L.T. - A.M.C.


2017.06.21
-  Natura vie - Google1 - Youtube (play list) - I.L.T., -  A.M.C.2016.10.08
 - cataratoare neidentificata Mr.2 statie STP
2016.10.08
 -  neidentificata  - in statia STP

2017.02.16
 - neidentificata , gard viu - alee zona B17

Imagini Google Maps, din anii: iul.2012, oct.2012, 2014, alee la parcare, bloc gradinita in 2012, 2014

Foto pe: Google3,   Facebook: - 2016I.L.T  -  A.M.C -  2017: I.L.T. - A.M.C.  -  T.C.
Natura 
Calea Victoriei  -  linkuri
Vezi Turda - Parcuri
Vezi Turda - Oprisani
Vezi Turda - Strazi
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu